ผู้บริหาร

PAM นำทีมบริหารโดย คุณพงศธร หาญวรโยธิน

ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในธุรกิจบริหารสินทรัพย์จาก องค์กรขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- รองกรรมการผู้จัดการ สาขาประเทศเมียนมาร์, กัมพูชา
- ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ ประจำภูมิภาคอาเซียน AEC

เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือของอิออน ธนสินทรัพย์ ไทยแลนด์ จำกัด มหาชน)

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการบริการภาคสนาม
- ผู้อำนวยการ ฝ่ายการขายและการตลาด

American International Assurance (AIA) สำนักงานใหญ่

- ผู้จัดการส่วนภูมิภาค แผนกการวางแผนการเงินประจำสำนักงานใหญ่