เงินลงทุนหุ้น “ของคนไทย” ในต่างชาติมีมากแค่ไหนกัน?

ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าช่วงหลังมานี้การลงทุนในหุ้น หรือกองทุนต่างๆนอกประเทศนั้นเห็นได้ชัดเลยว่าผลตอบแทนกำไรดีกว่าการลงทุนหุ้นในประเทศอยู่มากทำให้นักลงทุนชาวไทยหันไปลงทุนกับหุ้นและกองทุนนอกประเทศมากขึ้น และยังมีแนวโน้มว่าจะเป็นแบบนี้ต่อไปเนื่องจากปัญหาคุณภาพหุ้นไทยที่ขาดสภาพคล่องอย่างหนัก

จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยจะพบว่า มูลค่าเงินลงทุนหุ้น ตราสารหนี้และกองทุน ในต่างประเทศของนักลงทุนไทยทั้งกองทุนรวมและนักลงทุนรายย่อยในช่วง 10 ปีที่ผ่าน เพิ่มจาก 20,448.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ(746,376.09 ล้านบาท) ในปี 2558 เป็น 45,546.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ(1,662,451.995 ล้านบาท) ในเดือนเมษายน 2567 หรือเพิ่มขึ้น 25,097.97 ล้านดอลลาร์สหรัฐ( 916,075.905 ล้านบาท)

การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในต่างประเทศมาจากทั้งนักลงทุนรายย่อยและกองทุนรวม โดย

นักลงทุนรายย่อยเพิ่มจาก 204.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2558 เป็น 8,163.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนเมษายน 2567 เพิ่มขึ้น 7,959.33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

กองทุนรวมเพิ่มจาก 20,244.22 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2558 เป็น 37,382.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนเมษายน 2567 เพิ่มขึ้น 17,138.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับนักลงทุนรายย่อย การลงทุนในหุ้นต่างประเทศเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ 3,268.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ 2,614.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และหน่วยลงทุน 2,076.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รายละเอียดตามตารางที่ 2

 

สำหรับกองทุนรวม การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ 17,400.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาเป็นการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ 1,217.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่การลงทุนในตราสารหนี้ลดลง 1,478.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

โดยยอดคงค้างเงินลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวมที่ไปลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก 20,244.22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนธันวาคม 2558 เป็น 37,382.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพิ่มขึ้น 17,138.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รายละเอียดตามตารางที่ 3

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา นักลงทุนไทยหันไปสนใจการลงทุนในต่างประเทศกันมากขึ้นจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีโอกาสในการเติบโตและค่าตอบแทนสูงมากกว่า และอีกปัจจัยคือจุดเด่นของหุ้นไทยที่สภาพคล่องสูงใช้ดึงดูดความสนใจให้มาลงทุนกลับหายไปจึงทำให้ไม่แปลกที่ทำไมการลงทุนในหุ้นไทยถึงลดลง

 

แล้วทำไมคนไทยจึงหันไปลงทุนในหุ้นต่างชาติและแน้วโน้มในปัจจุบันส่งผลอย่าไรในอนาคตเรามีข้อมูลที่น่าสนใจให้อ่านต่อได้ที่

>>>หุ้นไทยในปัจจุบัน ดิ่งสุดในรอบหลายปี รุนแรงแค่ไหน? – PINNACLE (pinnacle-amc.co.th)<<<

เว็บไซต์และช่องทางการติดต่ออย่างเป็นทางการ

Hylife Group

Facebook page Pinnacle

ช่องทางการขายทรัพย์

Thai asset hub