แนะนำ 7 แอป ตรวจเครดิตบูโร ด้วยตนเอง พร้อมขั้นตอนใช้งาน

จะดีกว่ามั้ยถ้าเราสามารถตรวจเครดิตบูโรได้เองด้วยวิธีที่ง่ายดายและราคาสบายกระเป๋า ไม่ต้องไปเสียเงินหลายต่อและรอเวลานาน โดยค่าใช้จ่ายขึ้นกับว่าต้องการรายงานข้อมูลเครดิตรูปแบบไหน ถ้ารายงานข้อมูลเครดิต ค่าธรรมเนียม 150 บาท ส่วนรายงานข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต (เครดิตสกอริ่ง) ค่าธรรมเนียม 200 บาท ที่สำคัญรู้ผลทันที (Realtime)

1.ตรวจเครดิตบูโร ผ่านแอป “ธนาคารกรุงเทพ” รู้ผลทันที

ให้บริการตรวจรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง

ขั้นตอนการตรวจเครดิตบูโรผ่านธนาคารกรุงเทพรู้ผลทันที

 1. เลือกเมนู “ธุรกรรม” และเลือก “ขอตรวจเครดิตบูโร”
 2. เลือกประเภทรายงานได้ 2 แบบ
  – รายงานข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต (เครดิตสกอริ่ง)
  – รายงานข้อมูลเครดิต
 3. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข และกดยอมรับ
 4. ตรวจสอบข้อมูล/แก้ไขที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารทั้งอีเมลและที่อยู่กรณีส่งอีเมลไม่สำเร็จ
  (หมายเหตุ: หากจัดส่งไปที่อีเมลไม่สำเร็จภายใน 3 วัน นับจากวันทีส่งคำขอ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจะจัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์)
 5. ตรวจสอบคำขอรายงานข้อมูลเครดิตพร้อมค่าใช้จ่าย
  – รายงานข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต (เครดิตสกอริ่ง) ค่าธรรมเนียม 200 บาท
  – รายงานข้อมูลเครดิต ค่าธรรมเนียม 150 บาท
 6. ขอยืนยันตัวตนการทำรายการผ่านระบบ NDID
 7. ระบบแสดงรายการคำขอยืนยันตัวตน เลือก “ต่อไป”
 8. ชำระค่าธรรมเนียมการขอตรวจเครดิตบูโร
 9. เมื่อทำรายการสำเร็จ เราจะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน (สามารถเรียกดูรายการขอข้อมูลรายงานเครดิตได้โดยเลือกแถบ “ประวัติการขอ” จากหน้าขอตรวจเครดิตบูโร)

วิธีรับผลรายงานได้

ทางธนาคารกรุงเทพจะส่งผลให้ทางอีเมลทันที แต่หากหากจัดส่งไปที่อีเมลไม่สำเร็จภายใน 3 วัน นับจากวันทีส่งคำขอ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจะจัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์

รายละเอียดเพิ่มเติม wwww.bangkokbank.com/mobilebanking หรือโทร. 1333

2 .ตรวจเครดิตบูโร ผ่านแอป “MyMo” ของธนาคารออมสิน

ให้บริการตรวจรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง

ขั้นตอนการตรวจเครดิตบูโรผ่านธนาคารออมสิน รู้ผลใน 24 ชั่วโมง

 1. เลือกเมนู “ขอตรวจเครดิตบูโร”
 2. เลือกประเภทรายงาน “รายงานข้อมูลเครดิต” หรือ “รายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอร์ริ่ง”
 3. เลือกรูปแบบการรับข้อมูลที่ต้องการระหว่าง “อีเมล (PDF)” หรือ “ส่งทางไปรษณีย์” จากนั้นกด “ถัดไป”
 4. อ่านรายละเอียดการยืนยันการขอข้อมูลเครดิต และกด “ยืนยัน” หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ติดต่อสาขา
 5. อ่านข้อกำหนด และเงื่อนไข เลื่อนจนสุดหน้า และกดเครื่องหมายถูก “ข้าพเจ้าอ่าน และยอมรับในข้อกำหนด และเงื่อนไขฯ” และกด “ยอมรับ”
 6. ทำการตรวจสอบจำนวนเงิน และ “เลื่อนเพื่อส่ง” เพื่อทำการชำระเงิน
  – ค่าธรรมเนียม “รายงานข้อมูลเครดิต” 150 บาท
  – ค่าธรรมเนียม “รายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอร์ริ่ง” 200 บาท
 7. ตรวจสอบรายละเอียดในการชำระเงิน และการขอข้อมูลเครดิตอีกครั้ง จากนั้น กด “ยืนยัน”
 8. กรอกรหัสผ่าน MyMo และกด “ถัดไป” เพื่อทำการยืนยันการขอข้อมูลเครดิต
 9. หน้าจอแสดง e-Slip ที่ ได้ทำการชำระเงินและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรายงาน กดเพื่อบันทึกเก็บไว้ในคลังภาพ

วิธีรับผลรายงานได้ 2 รูปแบบ

 1. รับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมล ภายใน 24 ชั่วโมง*
  (*ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เครดิตบูโรกำหนด)
 2. รับรายงานรูปแบบเอกสาร ผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 1143 MyMo Call Center

3. ตรวจเครดิตบูโรผ่านแอป “Krungthai NEXT” ของธนาคารกรุงไทย

ให้บริการตรวจรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง

ขั้นตอนการตรวจเครดิตบูโรผ่านธนาคารกรุงไทย รู้ผลใน 24 ชั่วโมง

 1. เลือกเมนูบริการ
 2. เลือกเมนูตรวจเครดิตบูโร
 3. เลือกรูปแบบการรับข้อมูลระหว่าง 1) อีเมล หรือ 2) ไปรษณีย์ กรอกรายละเอียดและกดปุ่ม “ถัดไป”
 4. กดยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
 5. ตรวจสอบข้อมูลแล้วกดยืนยัน
  – ค่าธรรมเนียม “รายงานข้อมูลเครดิต” 150 บาท
  – ค่าธรรมเนียม “รายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอร์ริ่ง” 200 บาท
 6. ใส่รหัส PIN
 7. หน้าจอแสดงผลการทำธุรกรรม (e-Slip) กดปุ่มเสร็จสิ้นและรอรายงานตามช่องทางที่เลือกรับข้อมูล

วิธีรับผลรายงานได้ 2 รูปแบบ

 1. รับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมล ภายใน 24 ชั่วโมง*
  (*ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เครดิตบูโรกำหนด)
 2. รับรายงานรูปแบบเอกสาร ผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  02-111-1111 หรือ call.callcenter@ktb.co.th

4.ตรวจเครดิตบูโรผ่านแอป “ttb touch” ของธนาคารทหารไทยธนชาต

ให้บริการตรวจรายงานข้อมูลเครดิต

ขั้นตอนการตรวจเครดิตบูโรผ่านธนาคารทีเอ็มบีธนชาต รู้ผลใน 3 วัน

 1. Login แอป เลือกเมนู อื่น ๆ
 2. เลือก “ขอข้อมูลเครดิตบูโร”
 3. เลือกรูปแบบการรับข้อมูล
 4. ตรวจสอบข้อมูล (ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หากไม่ถูกต้อง ต้องแก้ไขตามขั้นตอนที่ธนาคารกำหนดก่อนใช้บริการ
 5. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข เลือก “ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข” และ กด “ถัดไป”
  – กดชำระค่าธรรมเนียม 150 บาท
  – ตรวจสอบข้อมูลการจัดส่ง หากถูกต้อง กด “ยืนยัน”
 6. รอรับรายงานทางอีเมลหรือไปรษณีย์

วิธีรับผลรายงานได้ 2 รูปแบบ

 1. รับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมล ภายใน 3 วันทำการ
 2. รับรายงานรูปแบบเอกสาร ผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ

5. แอปตรวจเครดิตบูโร “KKP Mobile” ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร รู้ผลทันที

ให้บริการตรวจรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง

ขั้นตอนการตรวจเครดิตบูโรผ่าน KKP รู้ผลทันที

 1. เข้าเมนู “ตรวจสอบข้อมูลเครดิต”
 2. เลือกรายการ “เพิ่มคำขอ”
 3. เลือกรูปแบบข้อมูลเครดิตได้ 2 รูปแบบ 1) รายงานข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต 2) รายงานข้อมูลเครดิต
 4. เลือกบัญชีเงินฝากที่ต้องการหักบัญชี ค่าธรรมเนียม 200 บาท
 5. กดตอบรับข้อความต่าง ๆ เพื่อใช้สำหรับการขอข้อมูลเครดิต
 6. กดยืนยันด้วย Pin Code ในการทำรานการขอข้อมูล รับรายงาน 2 รูปแบบ 1) แสดงผลผ่านแอป 2) อีเมล
 7. รับรหัส 6 หลักทางมือถือ (Realtime) สำหรับเปิดดูรายงานข้อมูลเครดิต

วิธีรับผลรายงานได้ 2 รูปแบบ

 1. แสดงผลผ่านหน้าจอแอป KKP ทันที (Realtime) เฉพาะรายงานเครดิตสกอริ่ง และรายงานข้อมูลเครดิตแบบสรุปเท่านั้น
 2. รับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมลได้ทันที (Realtime)

6.ตรวจเครดิตบูโรผ่านแอป “Flash Express”

ให้บริการตรวจรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง

ขั้นตอนการตรวจเครดิตบูโรผ่าน Flash Express รู้ผลใน 24 ชั่วโมง

 1. ขั้นตอนการเข้าโมบายแอป Flash Express
 • Download แอป Flash Express และทำการลงทะเบียน
 • เข้าสู่ระบบโดยหมายเลขโทรศัพท์มือถือและรหัสยืนยัน
 • ไปที่ หน้า “โปรไฟล์”
 1. ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าหลักบริการ แฟลช มันนี่ และการยืนยันตัวตน
 • เลือกเมนู แฟลช มันนี่
 • ก่อนใช้บริการขอตรวจเครดิตบูโร ต้องผ่านการยืนยันตัวตนจนเสร็จสิ้นกระบวนการ Dip Chip
 • กระบวนการ Dip Chip ทำตามใน APP แจ้งรายละเอียดสอบถาม customer service
 1. การขอรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง
 • เข้าสู่หน้าหลัก แฟลช มันนี่ และเลือกเมนู ขอตรวจเครดิตบูโร
 • เลือกประเภทรายงาน
  1. รายงานข้อมูลเครดิต
  2. รายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง
 • เลือกช่องทางการรับข้อมูล “จัดส่งทางอีเมล ” หรือ “จัดส่งทางไปรษณีย์”
 • อ่านข้อกำหนด และเงื่อนไข เลื่อนจนสุดหน้า และกด “ฉันได้อ่านทั้งหมด และยินยอม”
 • อ่านรายละเอียดการยืนยันการขอ ข้อมูลเครดิต และกด “ยืนยัน”
 • ทำการตรวจสอบจำนวนเงิน และเลือก “QR Payment” เพื่อทำการชำระเงิน
  1. รายงานข้อมูลเครดิต ค่าธรรมเนียม 150 บาท
  2. รายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง ค่าธรรมเนียม 200 บาท
 • ใส่ PIN ยืนยันการทำรายการ
 • ชำระเงินโดย QR Code
 • ระบบทำการ Save Image ลูกค้าสามารถเช็กได้ใน App ทุกเวลาและสามารถทำการลงอัลบั้มรูปของเครื่องมือถือ

เงื่อนไขในการให้บริการ

ผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการลงทะเบียนสมัครใช้บริการตามเงื่อนไขของ Flash Money และยืนยันตัวตนก่อนการใช้บริการด้วยวิธีการ DIP CHIP จนเสร็จสิ้นกระบวนการ

ทั้งนี้ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ Flash Money เป็นผู้กำหนดแต่เพียงผู้เดียว

วิธีรับผลรายงานได้ 2 รูปแบบ

 1. รับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมล ภายใน 3 วันทำการ
 2. รับรายงานรูปแบบเอกสาร ผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ

7. ตรวจเครดิตบูโรผ่านแอปผ่านแอป “เป๋าตัง”

ขั้นตอน ตรวจเครดิตบูโร ด้วยเป๋าตังเปย์ ผ่านแอปเป๋าตัง

1. เข้าแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

2. คลิกที่ “เป๋าตังเปย์”

3. เลือกที่บริการ “ตรวจเครดิตบูโร”

4. เลือกประเภทรายงานมีให้เลือก 2 ประเภท

 • รายงานข้อมูลเครดิต
 • รายงานข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต (เครดิตสกอริ่ง)

5. เลือกช่องทางการรับรายงาน

 • รับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมลภายใน 24 ชม.
 • รับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ภายใน 7 วันทำการ)

6. อ่านทำความเข้าใจ ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

7. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล

8. ชำระค่าธรรมเนียมการข้อเอกสาร

วิธีรับผลรายงานได้ 2 รูปแบบ

ผู้ขอเอกสารเครดิตบูโรผ่านเป๋าตังเปย์ในแอปเป๋าตังสามารถเลือกได้ว่าจะรับข้อมูลผ่านทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ซึ่งระยะเวลาแตกต่างกัน ดังนี้

 • รับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมลภายใน 24 ชม.
 • รับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ภายใน 7 วันทำการ)

โดยทั้ง 2 ช่องทางค่าใช้จ่ายเท่ากัน

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ncb.co.th หากพบปัญหาในการรับข้อมูลเครดิต ติดต่อ consumer@ncb.co.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111