บริษัทพินนะเคิลร่วมกับบริษัทแม่ Hylife Group เปิดตัวสำนักงานใหญ่และ อาคารพาณิชย์แห่งใหม่ พร้อมสร้างเครือข่ายธุรกิจกับนักลงทุนกว่า 9 ประเทศในเอเชีย

บริษัทพินนะเคิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานเปิดตัว Hylife Group Corporate สำนักงานใหญ่และ อาคารพาณิชย์แห่งใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งยักษ์ใหญ่ในภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงนักลงทุน และผู้บริหารระดับสูงมาร่วมเปิดงานทั้งหมดถึง 9 ประเทศ  ประกอบด้วย ประเทศไทย, สิงคโปร์, มาเลเซีย, เวียนดนาม, เกาหลีใต้, กัมพูชา, อินเดีย, ญี่ปุ่น และ ออสเตรเลีย ซึ่งล้วนเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทในเครือ Hylife Group

 

โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมบูธแนะนำบริษัท พินนะเคิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ พร้อมนำเสนอนวัตกรรมการพัฒนาระบบภายใน ที่บริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้นมาเองเพื่อเกื้อหนุนกระบวนการทำงานด้านการบริหารสินทรัพย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างระบบ PAM Core System รวมถึง การนำเสนอวิสัยทัศน์และ ผลสำเร็จในช่วงปีการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับอย่างดีจากแขกที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ บริษัทพินนะเคิลยังได้มีโอกาสพบปะกับแขก VIP จากหลากหลายประเทศที่ช่วยสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจต่อไป

การนำเสนอบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนืออย่าง บริษัท พินนะเคิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ ในงานเปิดตัว Hylife Group Corporate ถือเป็นการแสดงถึงความแข็งแกร่งและ ความร่วมมือในเครือ Hylife Group ที่สามารถร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนับว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของบริษัทพินนะเคิล แอสเซท แมเนจท์เม้นท์ ที่สามารถแสดงถึงศักยภาพและ ความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจร่วมกับเครือ Hylife Group เพื่อสร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

เว็บไซต์และช่องทางการติดต่ออย่างเป็นทางการ

Hylife Group

Facebook page Pinnacle

ช่องทางการขายทรัพย์

Thai asset hub