PAM เดินหน้าชนะประมูลเพิ่ม 2 พอร์ตไตรมาสที่ 3 จ่อลุยประมูลไตรมาสสุดท้ายปี 2565 เผยพันธมิตรธุรกิจรายใหม่ “ไทยเครดิต” พร้อมเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการ

บริษัท พินนะเคิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ (PAM) บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในอนาคตประจำภาคเหนือเปิดเผยว่า ธนาคารไทยเครดิต และ เมืองไทยแคปปิตอล จำกัดได้ดำเนินการขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ให้แก่ บริษัท พินนะเคิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ (PAM) ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดในการประมูลในไตรมาสที่ผ่านมา

คุณ พงศธร หาญวรโยธิน CEO พินนะเคิล หรือ PAM เปิดเผยผลการประมูลซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ไตรมาสที่สามนอกเหนือจากธนาคารไทยเครดิตแล้ว ยังมีบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จำกัด ที่ทำการประมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 โดย PAM มีเป้าหมายเร่งเดินหน้าประมูลหนี้เสีย NPLs จากสถาบันการเงินที่เป็นพันธมิตรเครือข่ายในการบริหารลูกค้าที่ประสบปัญหาของคนไทย ให้กลับมาอยู่รอด อยู่ได้และเติบโต

คุณ พงศธร หาญวรโยธิน CEO พินนะเคิล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 คาดว่าสถาบันการเงินต่างๆ จะปล่อยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพออกประมูลในปริมาณเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น PAM จึงจัดตั้งเป้าซื้อหนี้ NPL จากสถาบันการเงินต่างๆ เข้ามาบริหาร จัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขนาดพอร์ทสินทรัพย์ด้อยคุณภาพควบคู่ไปกับการลดปริมาณหนี้เสียของระบบสถาบันการเงินภายในประเทศ โดยแผนการรับซื้อพอร์ตหนี้เสียของ PAM ในไตรมาสสุดท้าย ประจำปี 2565 ยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และยืนยันความพร้อมที่สามารถเป็นผู้ประกอบการหลัก ในตลาดบริหารสินทรัพย์ (AMC) เพื่อเป็นหนึ่งในกลไกและเครื่องมือสำคัญ ในการช่วยเหลือ ฟื้นฟู และดูแลคนไทยที่มีปัญหาหนี้สินให้กลับมีชีวิตและดำเนินธุรกิจ ได้ตามปกติ อันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความเติบโต ยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจประเทศไทยโดยรวม