พินนะเคิล คว้าสามพอร์ท ปิดไตรมาสสุดท้าย บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

บริษัท พินนะเคิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด นำทีมโดย คุณพงศธร หาญวรโยธิน ประธานกรรมการบริหารบริษัท และนายชนะพันธุ์ เทียมพันธ์  หัวหน้าทนายความฝ่ายกฎหมาย ร่วมลงนามในสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องจากการประมูลซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ของบริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ตามเป้าหมายการซื้อหนี้ NPLs ในปี 2565 จากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขนาดพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

โดยบริษัท พินนะเคิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ตั้งเป้าในการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ภายในปี 2568 หลังจากที่สามารถประมูลซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในช่วงครึ่งปี 2565 ทะลุเป้าหมาย 1,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ภาพรวมธุรกิจบริหารสินทรัพย์ มีการเติบโตที่ชัดเจน โดยทางบริษัทฯ มีการขยายเงินลงทุนต่อเนื่องเพื่อซื้อหนี้เข้ามาบริหาร ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญด้านการบริการที่ดีต่อลูกค้า พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือลูกค้าให้มีอิสรภาพทางการเงิน และเพื่อลดตัวเลขหนี้สินภาคครัวเรือนส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมสามารถขับเคลื่อนอย่างมั่นคง แข็งแรง ซึ่งบริษัท พินนะเคิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทที่อยู่ในระหว่างดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

ด้วยวิสัยทัศน์การบริหารองค์กรยุคใหม่ ที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การการแข่งขันในธุรกิจประเภทเดียวกันที่สูงขึ้น ถือได้ว่าพินนะเคิลเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์แห่งใหม่ที่น่าจับตามองในปี 2566 นี้

 

แหล่งที่มา: https://www.matichon.co.th/publicize/news_3759106