บริหารจัดการและพลิกฟื้น สินทรัพย์ด้อยคุณภาพเพื่อ สภาพคล่องทางด้านการเงิน

รับซื้อหรือรับโอนสินเชื่อ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

รับซื้อ รับโอนสิทธิเรียกร้อง ในสินเชื่อประเภทต่างๆ จากสถาบันทางการเงิน

การจัดการหนี้สินให้แก่ ธนาคาร สถาบันการเงิน เจ้าหนี้ และลูกหนี้

การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และการเรียกคืนหนี้

พินนะเคิล แอสเซท แมเนจเม้นท์

บริษัท พินนะเคิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด (PAM) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ภายใต้กลุ่มธุรกิจ Hylife Group โดยมีจุดประสงค์เพื่อการรับบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน

ธุรกิจของเรานั้นประกอบไปด้วย การบริหารสินทรัพย์ รับซื้อหรือรับโอนหนี้จากสถาบันการเงิน การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และการเจรจาติดตามหนี้สิน การเรียกคืนหนี้ รวมไปถึงดำเนินการฟ้องสืบทรัพย์ ฟ้องร้องและบังคับคดี ตามกฎหมาย

เรามีทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงาน ประกอบกับระบบที่ทันสมัย และความมั่นคงทางการเงิน ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำหลักหลายร้อยล้านบาทต่อปี เรามีเป้าหมายจะเป็นผู้ให้บริการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือภายในปี 2566 และเป็น 10 อันดับแรกของประเทศไทยในปี 2568

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในบริษัทบริหารหลักทรัพย์
ที่ดีที่สุดของประเทศไทย

ลุ้นแบงก์ชาติลดดอกเบี้ยช่วยเหลือประชาชน

จับตาประชุมกนง.(ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน) 10 เมษายน หลังจากที่มีการกดดันมาจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มาอย่างต่อเนื่อง จากที่ผ่านมามีการปรับขึ้นของดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องป้องกันปัญหาเงินเฟ้อ และปรับขึ้นตามกระแสเศรษฐกิจโลก หลังธนาคารกลางของสหรัฐ หรือ  เฟด ปรับขึ้น ดอกเบี้ยนโยบายมาต่อเนื่อง

การรีไฟแนนซ์ (Refinance) คืออะไร?

การรีไฟแนนซ์ (Refinance) เป็นการจัดการกับสัญญากู้ยืมเงินที่มีอยู่ใหม่ โดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาเดิม เป็นการยื่นขอสินเชื่อใหม่เพื่อใช้เงินใหม่เพื่อชำระสินเชื่อเดิม โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยหรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการผ่อนชำระเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการเงินปัจจุบัน หรือเพื่อให้ได้ประโยชน์จากเงื่อนไขการกู้ยืมที่ดีกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น การลดอัตราดอกเบี้ย เปลี่ยนจากดอกเบี้ยแบบเปลี่ยนแปลงได้ (Adjustable-rate mortgage) เป็นดอกเบี้ยแบบคงที่ (Fixed-rate mortgage)

ไฮไลฟ์ กรุ๊ป (HYLIFE GROUP) จัดงานวันเด็กให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ (ม้ง) ภายใต้โครงการ “BETTER CARING IS HYLIFE’S SHARING”

เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มบริษัท ไฮไลฟ์ กรุ๊ป (HYLIFE GROUP) เชียงใหม่ นำโดย คุณดานูช รามาซานแดรน แนร์, คุณพอลล่า แนร์, คุณวัชราภรณ์

Partner